Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, przyjmowane będą w dniach od 19 lutego 2019 r. do 1 marca 2019 r. w godz. 8.00 - 16.00 w sekretariacie.

PDFUchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice w roku szkolnym 2019-2020.pdf
PDFWniosek.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza w sprawie terminów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice na rok szkolny 2019- 2020.pdf

 

 

 

 

 

Wersja XML