Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Struktura organizacyjna

Liczba oddziałów: 7, w tym 3 oddziały integracyjne
Liczba miejsc w przedszkolu: 160
Czas pracy przedszkola: 11,5 godzin
Godziny pracy przedszkola: 5.30 - 17.00

Baza przedszkola

7 sal zajęć dydaktycznych
3 gabinety terapeutyczne
gabinet logopedyczny
szatnia
plac zabaw

Wersja XML